džaulis

džaulis
džáulis sm. (1) TrpŽ fiz. darbo ir energijos matavimo vienetas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • džaulis — džáulis dkt. Džáulis iš kvadrãtinio mètro, iš sekùndės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • džaulis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Darbo, energijos ir šilumos kiekio išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Džaulis – tai darbas, kurį atlieka 1 N jėga, paslinkdama savo veikimo kryptimi materialųjį tašką… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • džaulis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Darbas, kurį atlieka 1 niutono jėga pastumdama kūną 1 m. santrumpa( os) J atitikmenys: angl. joule rus. джоуль …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • džaulis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Šilumos kiekio SI vienetas (1 J = 0,239 cal). santrumpa( os) J atitikmenys: angl. joule rus. джоуль …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • džaulis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. joule vok. Joule, n rus. джоуль, m pranc. joule, m …   Fizikos terminų žodynas

 • džaulis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Energijos (darbo, šilumos) kiekio SI sistemos vienetas, žymimas J, niutonmetras N·m, vatsekundė W·s, lygus darbui, kurį atlieka 1N jėga 1m kelyje jėgos veikimo kryptimi. 1 J = 10⁷ erg = 0,239 cal.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • džaulis kilogramui kelvinui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios šiluminės talpos ir savitosios entropijos matavimo vienetas. Vienas džaulis kilogramui kelvinui atitinka medžiagos ar terpės, kurios 1 kg masei pašildyti 1 K reikia 1 J… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • džaulis kelvinui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šiluminės talpos, entropijos, Bolcmano konstantos, Masjė bei Planko funkcijos vienetas: J/K. atitikmenys: angl. joule per kelvin vok. Joule durch Kelvin, n rus. джоуль на кельвин, m… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • džaulis kilogramui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savitosios energijos, savitosios termodinaminės energijos, savitosios entalpijos, savitosios laisvosios Helmholco energijos ir savitosios laisvosios Gibso energijos matavimo vienetas:… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • džaulis kubiniam metrui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tūrinio elektromagnetinės, garso ir šviesos spinduliuotės energijos tankio matavimo vienetas: J/m³. atitikmenys: angl. joule per cubic metre vok. Joule durch Kubikmeter, n rus. джоуль на …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • džaulis metrui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ilginės energijos perdavos, visuminės ilginės stabdymo gebos (jonizuojančioji spinduliuotė) matavimo vienetas: J/m. atitikmenys: angl. joule per metre vok. Joule durch Meter, n rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”